Næste Generalforsamling

generalforsamling 2018

Næste generalforsamling:

Generalforsamling i antenneforeningen
afholdes fredag, den 4. maj kl. 19 hos Købmand Hansens
Cafe`& Bageri, Strandvejen 450, 6854 Henne
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelses beretning.
3. Aflæggelse af regnskab ved Gert Nielsen.
4. Eventuelle forslag.
5. Valg af bestyrelse – på valg er:
Bent Henneberg, modtager genvalg
Torben Sidelman, modtager genvalg
6. Valg af intern revisor.
7. Eventuelt.

Kunde hos STOFA – hvilke muligheder findes: TV og internet og mobiltelefoni?
Dette vil vores repræsentant Carsten Haun Larsen fra STOFA fortælle noget om.
Der kan i forløbet stilles spørgsmål til STOFAS produkter.
Foreningen er vært med en forfriskning( øl/sodavand)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen