Næste Generalforsamling

Generalforsamling 2019

Generalforsamling i antenneforeningen
afholdes fredag, den 10. maj kl. 19 hos Købmand Hansens
Cafe`& Bageri, Strandvejen 450, 6854 Henne

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelses beretning.
3. Aflæggelse af regnskab ved Gert Nielsen.
4. Eventuelle forslag.
5. Valg af bestyrelse – på valg er:
Gert Nielsen, modtager genvalg
John Tatt, modtager genvalg                                                                                                            Bernie Madsen,  modtager genvalg                                                                                                      6. Valg af intern revisor.
7. Eventuelt.

Kunde hos STOFA – hvilke muligheder findes: TV og internet og mobiltelefoni?
Dette vil vores repræsentant Carsten Haun Larsen fra STOFA fortælle noget om.
Der kan i forløbet stilles spørgsmål til STOFAS produkter.
Foreningen er vært med en forfriskning( øl/sodavand)

Alle er velkommen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen